Hem

Bli experter. Bli belönade.

Certifieringen ”Säker föreningsgård” ger er både kunskap, handfasta åtgärdspunkter samt ekonomisk belöning i form av en självriskcheck (värde 9 400 kr).

 

För att certifieras som ”Säker föreningsgård” krävs att minst en föreningsfunktionär genomgår webbkursen eller studiecirkeln ”Säker föreningsgård” samt att föreningen ser till att uppfylla tio grundläggande skadeförebyggande krav så som exempelvis att ha tillsyn av föreningsgården varje vecka.

Så här funkar det

 

Säker föreningsgård genomförs hemma vid din egen dator och består av sex lektioner på teman såsom brand, vatten och inbrott. Varje lektion avslutas med ett test som genomförs online. Det går också bra att genomföra kursen i form av en studiecirkel. Efter genomförd kurs krävs det att styrelsen intygar att föreningen uppfyller tio grundläggande krav.

ANMÄL DIG TILL KURSEN

Anmäl dig och din förening till kursen här på webbsidan och börja direkt med lektion 1. Vill ni hellre genomföra kursen i form av en studiecirkel behöver ni vara minst tre personer. Anmälan görs på samma sätt. 

 

Till anmälan >>

 

SLUTFÖR ALLA LEKTIONER

Webbkursen består av sex lektioner med avslutande test av dina kunskaper. Testen fylls i online och

6 av 7 rätt krävs för godkänd lektion. Testen genomföras så många gånger som behövs.

UPPFYLL 10 GRUNDKRAV

Er förening behöver uppfylla tio skadeförebyggande grundkrav vilket ska intygas av styrelsen och skickas in till försäkringskansliet. 

 

Läs vilka grundkraven är >>

 

BELÖNING!

Förutom nyttan i all ny kunskap du tillgodogjort dig har du efter genomförd certifiering med all säkerhet höjt säkerheten i din föreningsgård. Ni belönas då också ekonomiskt i form av en självriskcheck värde 9 400 kr (2020). 

 

SÄKER FÖRENINGSGÅRD

Säker föreningsgård är en certifiering och webbkurs för att stimulera riskmedvetenhet och öka kunskaperna inom skadeförebyggande arbete. Föreningar som är medlemmar i Bygdegårdarnas Riksförbund, Sveriges Hembygdsförbund eller Våra Gårdar och har tecknat riksförbundens byggnads- och/eller lösegendomsförsäkring kan bli certifierade som Säker Föreningsgård. Försäkringskansliet i Varberg har utvecklat kursen och för självriskchecken står försäkringsgivaren Länsförsäkringar Halland.

FÖRSÄKRINGSKANSLIET

Östra Långgatan 30 A, 432 41 Varberg

 

forsakring@bygdegardarna.se

forsakring@hembygdsforbundet.se

forsakring@varagardar.se

 

Mån-Fre 08.30-16.00 (Stängt 12-13)

0200-22 99 99 alt 0200-22 00 55