Lektioner

Klara. Färdiga. Lektioner.

 

Nedan hittar du samtliga lektioner inom Säker föreningsgård. Varje lektion är publicerad i form av en pdf och sist i dokumentet finns länk till det avslutande testet. När du fått 6 av 7 rätt på varje test är du klar med själva utbildningen och då återstår certifieringsdelen som berör hela styrelsen.  

 

LEKTION 1 - BRAND

 

Vilket ansvar har ni som förening och fastighetsägare för det systematiska brandskyddsarbetet? Vad säger lagen? Och vilka är de största brandriskerna i föreningsgården? Lär dig vad som gäller och hur brand kan förebyggas.


PDF-version - att läsa online eller skriva ut

Video-version - lektion 1 i tre korta filmer

 

OBS! Lektionen är lösenordsskyddad. Anmäl dig till certifieringen för att få inloggningsuppgifterna. Lektionerna fungerar i de flesta webbläsare, dock ej i Microsoft Edge. Lektionerna fungerar i de flesta surfplattor, dock ej alla.  

LEKTION 3 - INBROTT

 

Vad stjäls vid inbrott i föreningsgårdar? Och vilka blir följderna? Vad innebär Skyddsklass 1 egentligen? Och är inbrott med nyckel verkligen ett inbrott? Ta del av skadefall och lär dig att förebygga inbrott.

 

OBS! Lektionen är lösenordsskyddad. Anmäl dig till certifieringen för att få inloggningsuppgifterna. Lektionerna fungerar i de flesta webbläsare, dock ej i Microsoft Edge. Lektionerna fungerar i de flesta surfplattor, dock ej alla.  

LEKTION 5 - DRIFT

 

Hur upprätthåller ni en god drift av föreningsgården? Vad är värt att veta om el och maskiner? Vilka är de vanligaste skadedjuren? Och vad gäller vid storm och åska? Lär dig se föreningsgården med nya ögon och ta kontrollen över driften. 

 

OBS! Lektionen är lösenordsskyddad. Anmäl dig till certifieringen för att få inloggningsuppgifterna. Lektionerna fungerar i de flesta webbläsare, dock ej i Microsoft Edge. Lektionerna fungerar i de flesta surfplattor, dock ej alla.  

LEKTION 2 - VATTEN

 

Vad beror de vanligast förekommande vattenskadorna på? Hur kan risken att drabbas av vattenskada minimeras? Och hur gäller egentligen försäkringen? Lär dig allt om vatten i föreningsgården. 

 

OBS! Lektionen är lösenordsskyddad. Anmäl dig till certifieringen för att få inloggningsuppgifterna. Lektionerna fungerar i de flesta webbläsare, dock ej i Microsoft Edge. Lektionerna fungerar i de flesta surfplattor, dock ej alla.  

LEKTION 4 - JURIDIK

 

Vilket ansvar har föreningsstyrelsen? Vad innebär en rättsskyddsförsäkring? Och när har vi nytta av ansvarsförsäkringen?  Ta del av skadefall från föreningsgårdar runt om i landet och lär dig om föreningsjuridik och vikten av avtal.

 

OBS! Lektionen är lösenordsskyddad. Anmäl dig till certifieringen för att få inloggningsuppgifterna. Lektionerna fungerar i de flesta webbläsare, dock ej i Microsoft Edge. Lektionerna fungerar i de flesta surfplattor, dock ej alla.  

LEKTION 6 - MÄNNISKOR

 

Hur kan ni se till att människor inte kommer till skada i och utanför föreningsgården? Vad gäller för funktionärer? Och vilka är de vanligaste olycksfallen i föreningsgården? Lär dig riskmedvetenhet och att förebygga att människor kommer till skada. 

 

OBS! Lektionen är lösenordsskyddad. Anmäl dig till certifieringen för att få inloggningsuppgifterna. Lektionerna fungerar i de flesta webbläsare, dock ej i Microsoft Edge. Lektionerna fungerar i de flesta surfplattor, dock ej alla.  

10 SKADEFÖREBYGGANDE

GRUNDKRAV FÖR CERTIFIERING

 

Utöver webbkursen / studiecirkeln måste föreningen uppfylla tio skadeförebyggande grundkrav. Detta ska intygas av minst två styrelsemedlemmar på ett styrelsemöte och skickas in till försäkringskansliet. Arbetet med att säkerställa att föreningen uppfyller grundkraven bör ske parallellt med att utbildningen genomförs.

 

Läs mer om vilka grundkraven är >>

SÄKER FÖRENINGSGÅRD

Säker föreningsgård är en certifiering och webbkurs för att stimulera riskmedvetenhet och öka kunskaperna inom skadeförebyggande arbete. Föreningar som är medlemmar i Bygdegårdarnas Riksförbund, Sveriges Hembygdsförbund eller Våra Gårdar och har tecknat riksförbundens byggnads- och/eller lösegendomsförsäkring kan bli certifierade som Säker Föreningsgård. Försäkringskansliet i Varberg har utvecklat kursen och för självriskchecken står försäkringsgivaren Länsförsäkringar Halland.

FÖRSÄKRINGSKANSLIET

Östra Långgatan 30 A, 432 41 Varberg

 

forsakring@bygdegardarna.se

forsakring@hembygdsforbundet.se

forsakring@varagardar.se

 

Mån-Fre 08.30-16.00 (Stängt 12-13)

0200-22 99 99 alt 0200-22 00 55